0 (378) 505 00 11

Sosyal Medyada Biz}

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, bu gün (1 Temmuz 2016) itibariyle yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
TÜMÜNÜ GÖR

İş Güvenliği

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bu hizmeti osgb (ortak sağlık ve güvenlik birimi) den almak zorundadır.

ZAFER osgb, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik olarak risk analizi , risk değerlendirmesi, acil durum planı ,  iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi konularında hizmet sunar. İşverene rehberlik ve danışmanlık yapar.

ZAFER osgb , iş sağlığı ve güvenliğinin tesisinde sağlık ve iş güvenliği hizmeti sunulması ve gerekli eğitimlerin verilmesi konularında ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş kurumsal bir firmadır.

İş güvenliği hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve başarılı sonuçların alınması için osgb , iş güvenliği firması , risk analizi firması , iş güvenliği eğitim firması , devlet , işveren ve çalışanlar sorumluluklarını birlikte yerine getirmek durumundadır. Devlet temel teknik altyapıyı , yasa ve mevzuatları oluşturur, denetimleri yapar. Osgb , bakanlıktan yetki almış iş güvenliği şirketleri, risk analizi şirketleri iş güvenliği hizmeti sunar , danışmanlık yapar. İşveren , iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır. Çalışmalar osgb uzmanı  ve iş yeri hekimi tarafından oluşturulan talimatlara uyar, önerilerde bulunur, isg sistemine katılır.

İş Güvenliği Hizmet Süreci;

 • Hizmet alacak firma ile görüşme.
 • Tehlike sınıfının belirlenmesi, nace kodu ve hizmet süresi.
 • Hizmet şartları, teklif ve sözleşmesi.
 • İş güvenliği uzmanı atanması ve İSG-Katip sistemine kayıt.
 • Firma ziyareti çalışma yeri, alanı, araç ve gereçlerin temini.
 • Noter onaylı defterin alınması onayı ve kullanılması.
 • İş güvenliği planı ve organizasyonu.
 • Entepe OSGB merkezinden servis ve destek hizmeti.
 • Dokümantasyon prosedür, talimat kayıt sistemi.
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı.
 • Planlara uygun iş güvenliği hizmetinin sunulması.
 • İş güvenliği faaliyetlerini kontrolü, tespit ve önerilerin kaydı.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetler.
 • Kayıtların dosyalanması ve arşivde saklanması.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri;

 • İş güvenliği kültürünün oluşması için gerekli alt yapının oluşturulmasında uzmanlık ve danışmanlık yapmak.
 • İşyeri ve çalışma ortamının iş güvenliği açısından değerlendirmesini yapmak, işveren veya vekiline rapor vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasa ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamak gerektiğinde bakanlığa rapor vermek.
 • Tehlikelerin tanımlanması ve iş kazaları önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • İş güvenliği risk analizi ve risk değerlendirmesi yapmak.
 • Acil durum ve eylem planı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İş güvenliği eğitimleri vermek.